PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA BIELSKO-BIAŁA

Ewa Owczarek

Czym jest psychoterapia?

Człowiek w ciągu swojego życia wytycza w umyśle ścieżki myślenia, a w zachowaniu ścieżki nawyków, poruszając się po nich jak po ścieżkach wydeptanych przez dżunglę. Człowiek wydeptuje te ścieżki w ciągu swojego życia, czyniąc z nich sieć znanych oswojonych dróg, które składają się na jego sposób myślenia, przeżywania, zachowania – typowy, specyficzny sposób bycia, który go określa. Bywa, że niektóre z tych ścieżek narażają człowieka na zranienia i choroby, niepokój i przygnębienie tym, jakie są zawiłe, jak potrafią wyprowadzić na manowce, zaatakować kolcami dzikich roślin i zwierząt. Bywa, że mimo tego człowiek nie przestaje z nich korzystać i automatycznie wybiera te same.

Rolą psychoterapeuty w tej drodze jest iść razem, korzystając ze wspólnie stworzonej mapy, obserwując i wybierając rozwiązania, które pomagają zrozumieć zawiłości drogi.