Ewa Owczarek

Jestem psychologiem. Absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoliłam się w Szkole Trenerów Metrum w Katowicach. Aktualnie jestem w trakcie specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Prowadzę terapię poznawczo-behawioralną i udzielam pomocy psychologicznej dorosłym, młodzieży. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu i poddaję swoją pracę regularnym superwizjom w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe od 2009r. zdobywam w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Współpracowałam też z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno, z Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu oraz z Zespołem Poradnictwa Specjalistycznego MOPS w Bielsku-Białej.