Psychoedukacja

Psychoedukacja jest uważana za podstawę interwencji terapeutycznych w podejściu poznawczo – behawioralnym. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka, jego myślenia, przeżywania, zachowania oraz na temat reguł i prawidłowości, które je organizują. Pomaga w rozpoznawaniu własnych zasobów, w lepszym rozumieniu siebie, poszerza samoświadomość, dając możliwość skutecznego zarządzania i opiekowania się sobą. Dzięki temu sprzyja budowaniu dobrego kontaktu z samym sobą, podnoszeniu samooceny i stawaniu się dobrym terapeutą dla samego siebie. Jest skuteczną metodą pracy w grupie. W tej proponowanej przeze mnie w formie warsztatów grupowych korzystam z protokołów terapii poznawczo – behawioralnej, terapii dialektyczno – behawioralnej oraz racjonalnej terapii zachowania.

Niskie poczucie własnej wartości - praca nad samooceną

Efektywna komunikacja - współpraca i kompetencje społeczne

Rozwijanie swojego potencjału i praca nad sobą

Człowiek w relacji z innymi