Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

W terapii terapeuta i pacjent ruszają razem ramię w ramię w podróż. Są tropicielami i detektywami. Wytyczają razem mapę terenu i wspólnie opracowują plan na to, jak i którędy wytyczyć nowe bezpieczne ścieżki lub jak inaczej, bezpieczniej poruszać się po tych dawnych, a którym pozwalać zarastać poprzez niekorzystanie z nich i wybierania świadomie tych, które obfitują w dary natury. Terapeuta zachęca do przyglądania się uważnie i z zachwytem temu, co tam kwitnie i owocuje, zachęca do zrywania tych owoców i pielęgnowania tego, co może wydać więcej plonów. Uczy tego, co niebezpieczne i czego lepiej unikać. Pomaga lepiej rozumieć zawiłość ścieżek i uczy stawiać drogowskazy dla jak najbardziej efektywnego wykorzystywania zasobów sił i nie tylko w podróży przez życie.

To praca zespołowa w oparciu o życzliwość, empatię, szczere zainteresowanie i kompetencje terapeuty

To praca, która pozwala na pozytywny stosunek pacjenta do terapii i jego zaangażowanie w wychodzenie z problemu poprzez osobistą pracę ukierunkowaną na rozwiązanie problemu

Uczy pacjenta jak być własnym terapeutą, lepiej rozumieć siebie, świadomie wpływać na poprawę funkcjonowania

Korzysta z założenia, że procesy uczenia się determinują zachowanie i nabywanie oraz utrwalanie przekonań i sposobów widzenia siebie, świata, ludzi

Koncentruje się na identyfikowaniu, weryfikowaniu, podważaniu dysfunkcjonalnych myśli i przekonań oraz kreowaniu doświadczeń w postaci eksperymentów behawioralnych

Jej celem jest bardziej przystosowawcze nastawienie prowadzące do lepszego samopoczucia, funkcjonalnego zachowania i zmniejszenia napięcia i dyskomfortu

Jej celem jest przywrócenie lub zbudowanie równowagi potrzebnej pacjentowi do dobrego życia poprzez zmianę sposobów myślenia leżących u podłoża dokuczliwych reakcji emocjonalnych i zachowań